Primena poligrafa » Primena poligrafa u postupku zapošljavanja

Peimena poligrafa u postupku zapošljavanja

Poligrafsko ispitivanje kandidata prilikom zapošljavanja osigurava odabir poštenih, zrelih i pouzdanih kandidata. Takođe, u odnosu na tradicionalno proveravanje kandidata prikupljanjem informacija od njegovih prijatelja, rođaka ili komšija, kratkotrajnije je, preciznije i potpunije. Dok je prikupljanje informacija od strane bližnjih osuđeno na subjektivna mišljenja i glasine, a mišljenje bivših poslodavaca vrlo često lišeno svake kritike, poligraf nam daje precizan odgovor na pitanja koja nas zanimaju.

Pravovremeno otkrivanje nepoželjnih kandidata svakako je sjajna preventivna mera kojom minimiziramo kasnije zloupotrbe položaja od strane zaposlenih i čitav spektar bespotrebnih neugodnosti. Poligrafsko ispitivanje u sklopu postupka zapošljavanja, dakle, sprovodi se u svrhu smanjivanja rizika zapošljavanja lošeg radnika.

Iskustva su pokazala da su prednosti/koristi koje poligraf donosi prilikom prijema u službu sledeće:

1. Otkriva informacije koje inače nisu dostupne. Poligrafu su dostupne informacije koje su inače poznate samo ispitaniku. Osim uključenosti i sudelovanja u nelegalnim i nepoželjnim aktivnostima, proveravati se mogu i podaci o npr. motivaciji kandidata i njegovim drugim osobinama i sklonostima.

2. Odvraća nepoželjne kandidate. Već samom informacijom prijemnom postupka čiji je sastavni deo poligrafsko ispitivanje, moguće je odvratiti od apliciranja kandidate koji bi bili tokom istog odbijeni. Na ovaj se način štedi vrijeme i novac.

3. Olakšava proveru podataka o kandidatu. Kandidati se danas, pogotovo ako je reč o “osetljivijim” poslovima, na različite načine provjeravaju. Ovdje pod pojmom “provere” ne podrazumijevamo samo formalnu bebednosnu proveru koja se vrši u državnim institucijama, već svako prikupljanje informacija o kandidatu koje ne potiču od njega samog i nisu sastavni dio formalne dokumentacije (svedočanstva, diplome, radna knjižica i sl.) koje ovaj prilaže u molbi za zaposlenje. Tako bismo u proveru uvrstili i pismene i usmene preporuke, te neformalno prikupljene informacije iz radne i privatne okoline kandidata.

4. Ubrzava postupak. Standardno poligrafsko ispitivanje u sklopu prijemnog postupka traje između 60 i 120 minuta, te je brže i od psihološke obrade, lekarskog pregleda i ostalih “terenskih” načina prikupljanja podataka o ispitaniku.

5. Jeftiniji je od drugih postupaka. Postupak poligrafskog ispitivanja prilagodljiv je mjestu i vremenu upotrebe, a cena je ista bez obzira na „složenost“ ispitanika, što na kraju rezultira značajnom uštedom u vremenu i, naravno, u novcu.

6. Efikasniji je od terenske provere. Poligraf je diskretna metoda, bez uplitanja treće osobe, što garantuje da su eventualna kompromitirajuća saznanja prikupljena ispitivanjem dostupna samo ispitivaču i u nekim slučajevima i poslodavcu. Terenskim proverama obuhvata se bitno veći krug ljudi što povećava mogućnost nelagode za proveravanu osobu

Područja koja se proveravaju poligrafom

Svako radno mesto odnosno svaki poslodavac propisuje određene uslove koje budući zaposleni treba zadovoljavati. Neke od njih (npr. školska sprema, radni staž, itd.) lako su proverljivi, međutim veliku većinu zadatih uslova vrlo je teško, a neke i gotovo nemoguće proveriti u zadatim uslovima i vremenu. To je moguće učiniti uz pomoć poligrafskog ispitivanja sa vrlo visokim stepenom pouzdanosti. Tako se poligrafom najčešće proverava iskrenost ispitanika u sledećim područjima:

 • lojalnost prethodnim poslodavcima,
 • disciplinski problemi i prekršaji na poslu,
 • izmena biografskih podataka,
 • kvalifikacije, obrazovanje i radno iskustvo,
 • pravi motivi zapošljavanja,
 • učestvovanje u kriminalnim i drugim nečasnim aktivnostima,
 • kontakti s kriminalnim miljeom,
 • pripadnost ekstremističkim i kriminalnim organizacijama,
 • podmićivanje i podmitljivost,
 • nasilničko ponašanje,
 • sklonost konzumiranju alkohola i droga,
 • zdravstvena autoanamneza,
 • finansijsko stanje/problemi,
 • nelegalno posedovanje oružja,
 • industrijska špijunaža.