Primena poligrafa » Primena poligrafa kod ispitivanja zaposlenih

Primena poligrafa kod ispitivanja zaposlenih

Velike kompanije, srednja i mala preduzeća širom sveta radi zaštite svojih podataka troše znatna sredstva i štite se različitim sistemima nadzora i zaštite i u tu svrhu zapošljavaju stručnjake s područja bezbednosti. Ipak se svejedno događaju incidenti koji su rezultat nepoštenja zaposlenog. Pokazalo se kako je nemoguće identifikovati zaposljenog koji je sklon izneveriti svog poslodavca, u svakom delu populacije postoje ljudi koji su u svojstvu zaposlenog izigrali poverenje poslodavca iako su neki od njih, pokazalo se, bili bliski s poslovodstvom, stekli njihovo puno poverenje i bili dobro prihvaćeni u radnoj okolini. Takođe, poznato je i kako jedan deo zaposlenih tokom rada u preduzeću postaje nemaran i postepeno počinje zanemarivati propisane bezbednosne mere.

Potpuno je jasno da je kao prevencija bilo kakvih neželjenih situacija, ali i u situacijama incidenta poligraf alat je od nemerljive pomoći. Pritom nije nužno, a od čega strahuju neki poslodavci, njegovom primjenom narušiti pozitivnu radnu atmosferu. To je moguće postići na način da su sama poligrafska testiranja unaprijed propisana ili najavljena, i to svim zaposlenima i članovima menadžmenta ili samo određenim kategorijama. Naime, ukoliko među zaposlenima postoji jasna svest kako će i oni sami, u dogledno vreme biti rutinski ispitani na poligrafu, bitno utiče na njihovo nečinjenje postupaka koji bi mogli ugroziti njihov status kod poslodavca ili sigurnost poslovanja uopšte. Takođe, jednak efekt kod zaposlenih stvoriće njihovo saznanje da je poligrafsko ispitivanje prvi korak poslodavca ukoliko dođe do bilo kakve nepravilnosti ili incidenta koji ozbiljnije narušava ugled ili poslovanje preduzeća. Dalje, takva poligrafska ispitivanja, koja nazivamo periodičnima, s jedne su strane usmerena prema zaposlenima koji će poslodavčevo poverenje izigrati, a s druge strane potvrđuje poštenje poštenih zaposlenih i time jača poslodavčevo poverenje u njih. Periodična poligrafska ispitivanja imaju i efekt odvraćanja, pa će tako prestupi, koji bi inače bili načinjeni, biti unaprijed sprečeni (narodna je poslovica da prilika čini lopova).

Poligrafsko testiranje može dokazati ili odbaciti sumnju u počinjenje dela kao što je prodaja tajnih podataka u vlasništvu preduzeća ili sticanje dobiti prodajom intelektualnog vlasništva. Periodična poligrafska ispitivanja provedena unutar osetljivih i potencijalno rizičnih delova preduzeća mogu sprečiti gubitke zbog propusta na području unutrašnje bezbednosti.

Pokazalo se kako je periodična poligrafska ispitivanja bolje provoditi u neredovnim intervalima, a u smislu ekonomičnosti i jačeg efekta.

Upotreba poligrafa na zaposlenima u privatnom sektoru uključuje:

 • Istrage prevara i krađa:
 • prevare na nivou visokih menadžerskih struktura
 • lažni zahtevi za obeštećenje i naknadu
 • potkradanje zaposlenih
 • krađa materijalnih dobara
 • krađa intelektualnog vlasništva
 • mito i nezakonite provizije
 • sklapanje štetnih i fiktivnih ugovora
 • Optužbe za profesionalne propuste  
 • Privatne istrage – Provera istinitosti izjava
 • Istraga zlonamernih i lažnih optužbi
 • Povrede na radu
 • Zloupotreba droga, alkohola i drugi oblici zavisnosti  
 • Povreda poslovne politike i postupaka
 • Optužbe za maltretiranje i seksualno zlostavljanje
 • Industrijska špijunaža
 • Pronevere
 • Pristupanje konkurenciji od strane visokorangiranih zaposlenih
 • Nečuvanje i uništavanje imovine
 • Zlouporaba materijalnih i drugih resursa poduzeća.

Poligraf je racionalna, jeftina i efikasna metoda proveravanja podobnosti kako kod postupka zapošljavanja, tako i kod postupka naknadne ili periodične provere zaposlenih. Ispitivanje traje relativno kratko, bezbolno je i ne umara. Kod prijema zaposlenih poligraf je neuporedivo tačniji od subjektivne procjene pojedinca ili neke grupe, a kod naknadne ili periodične provere zaposlenih on je indicija koju je u daljnjem postupku ionako potrebno dokazati konvencionalnim metodama.