Primena poligrafa

Preduzeće za detektivske usluge Seguridad d.o.o. Beograd pruža sve vrste poligrafskog ispitivanja i testiranja za sva pravna i fizička lica.  

Poligrafsko testiranje za fizička lica

Poligrafsko testiranje za pravna lica