Poligrafisti

U našem preduzecu koje je specijalizovano i licencirano za pružanje detektivskih usluga i poligrafskog testiranja , usluge poligrafa vrše dva eminentna stručnjaka, najbolji poligrafisti u Srbiji i jedni od najboljih poligrafista na Balkanu, sa dugogodišnjim iskustvom na radu poligrafista u MUP-u.