Poligraf

Poligraf kao uređaj je idealno pomoćno sredstvo u brojnim situacijama koje iziskuju hitne i precizne odgovore ili makar merodavne indicije. Poligrafski nalaz pomaže nam da postupak donošenja odluke svedemo na najkraći mogući vremenski period, a ujedno i minimalizuje rizik greške.

Poligraf registruje simptome koji nastaju kao posledica promene u unutrašnjim funkcijama organizma. Poligrafsko ispitivanje je u domenu primenjene psihologije s obzirom na to da je detektor laži čisto psihološki test. Aparat meri intenzitet emocija na osnovu praćenja promena disanja, pulsa, krvnog pritiska i psihogalvanskog refleksa.

U svom radu detektivska agencija Seguridad koristi model kompanije Lafayette LX4000, svetskog lidera u ovoj oblasti, verifikovan za službenu upotrebu širom sveta.