Cena poligrafskog testiranja i ispitivanja

Pored izražene potrebe za usluge poligrafskog testiranja, veoma bitnu stavku predstavlja i cena. Razni faktori utiču na formiranje cene, pre svega vrsta ispitivanja, broj ispitanika i lokacija ispitivanja.

Poligrafsko ispitivanje i testiranje vršimo uglavnom u prostorijama naše agencije, ali na zahtev klijenta ispitivanje na poligrafu vršimo i na lokaciji klijenta, pogotovu ako se radi o lokaciji van Beograda i većem broju ispitanika.

Cene usluga poligrafa za fizička lica

 • TESTIRANJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA
  6.500 rsd
 • PRELJUBA
12.500 rsd
 • KUĆNE KRAĐE
 6.500 rsd
 • POTVRDA ISTINITOSTI IZJAVI I TVRDNJI
 6.500 rsd
 • LAŽNE OPTUŽBE
 6.500 rsd
 • PORODIČNI PROBLEMI 
 6.500 rsd

Cena usluga za pravna lica

 • SLUČAJEVI REŠAVANJA INTERNIH KONFLIKATA
     7.000 rsd    
 • INTERNE KRAĐE
 7.000 rsd
 • PROVERA ZAPOSLENIH
 7.000 rsd
 • PROVERA KANDIDATA ZA POSAO
 7.000 rsd
 • LAŽNO POTRAŽIVANJE OD OSIGURANJA
 7.000 rsd
 • NEKOREKTNO PONAŠANJE PREMA ZAPOSLENIMA 
   7.000 rsd  
 • MOBING
 7.000 rsd
 • PRONEVERA OD STRANE ZAPOSLENOG U FIRMI
 7.000 rsd
 • INDUSTRIJSKA ŠPIJUNAŽA
 8.000 rsd
 • KORUPCIJA
 7.000 rsd