• Poligrafsko ispitivanje Seguridad Beograd

  • Poligrafsko testiranje Seguridad Beograd

  • Primena poligrafa Seguridad Beograd

O nama

Preuzeće za detektivske usluge Seguridad doo Beograd specijalizovano je za pružanje istražnih usluga i usluga poligrafa.

Na početku ćemo se osvrnuti na čestu primedbu koja se može čuti o poligrafu: „Poligraf nije dokaz na sudu.“ Na ovo odgovaramo kako poligrafu na sudu nije ni mesto. Ovde nije u pitanju pouzdanost poligrafske metode, već činjenica da, u praksi, poligrafsko ispitivanje daje odgovor na pitanje: "Da je li ispitanik počinioc ili ne?", pa bi se time uloga suda svela na puko određivanje kazne ili administraciju oslobađajuće presude.

Što se temeljnih principa rada poligrafa tiče, treba istaći sledeće: sam poligraf je uređaj koji istovremeno beleži pet fizioloških promena na tri telesna sistema ispitivane osobe, a sa ciljem utvrđivanja njihovih oscilacija koje su karakteristične za davanje lažnih odgovora. Preciznije, poligraf registruje reakcije na području rada kardiovaskularnog sistema, i to promene u ritmu rada srca i krvnog pritiska, na području respiratornog sistema, odnosno primene u abdominalnom i torakalnom disanju i promene u elektrodermalnom otporu kože. Podvrgavanje poligrafskom testiranju potpuno je bezbolno, neiscrpljujuće i traje relativno kratko, a kandidati testiranju pristupaju dobrovoljno.

Pre samog testiranja sa svakim se kandidatom obavlja tzv. predtestni razgovor kako bi ga se bolje pripremilo za sam postupak te i vrlo indiskretan način eventualno došlo do informacija koje bi trebale biti predmet ispitivanja. Na raspolaganju ispitivaču je desetak osnovnih kategorija testova, zavisno o tematici ispitivanja. Kad je reč o testovima kakvi se koriste prilikom selekcije kandidata za zapošljavanje ili možda provere zaposlenih, njihova je tačnost veća od 97 %.

Za uspešno poligrafsko testiranje, koje je u 97 % slučajeva verodostojno, od presudne je važnosti stručnost i iskustvo ispitivaca - poligrafiste.

Nepodesni za poligrafsko ispitivanje su ljudi koji imaju ozbiljnijih srčanih problema (ugrađen pace maker, velika aritmija i slično), psihički bolesnici, ljudi koji trenutno osjećaju neku akutnu bol, pod uticajem su opojnih sredstava ili alkohola i teži psihički bolesnici i trudnice.

Uvodni deo možemo zaključiti jednom od tema koja je vrlo popularna među nedovoljno informisanima po pitanju poligrafa. Dakle, poligraf je mašina i kao takvu je nemoguće prevariti. Svi trikovi koje smo imali prilike videti na filmu uistinu su samo filmski. Naime, kako poligraf prati pet fizioloških reakcija, osobe koje možda i mogu kontrolisati jednu od njih, ali sasvim sigurno to ne mogu istovremeno i kooridinirano činiti na svim merenim parametrima.

Zašto da koristite usluge Poligrafa kod nas ?

"Istina postoji. Izmišljati se može samo laž."